Välkommen!

Efter många år med kommuníkationsuppdrag har jag trappat ned för att hinna skriva om mina intressen fåglar och trädgård och få tid till egna skrivprojekt. 

Efter framgångarna med böckerna Börja skåda fågel och Fåglarnas trädgård, som jag är medförfattare till, föreläser jag också om fågelskådning och fågelvänlig trädgård. 

Välkommen att ta kontakt om det gäller skrivuppdrag eller föredrag! Jag åtar mig också enstaka uppdrag inom information/kommunikation. 

                       Eva Stenvång Lindqvist       

Börja skåda fågel och Fåglarnas trädgård

Börja skåda fågel, som gavs ut 2010 och blev en stor succé, utkom 2017 i en ny, utökad upplaga. Den är nu slut på förlaget och vi väntar på besked om en eventuell ny upplaga. Den går dock fortfarande att köpa från mig, som har några ex. kvar. 

Boken, där jag står för idé, upplägg och huvuddelen av texterna, är skriven tillsammans med Gigi Sahlstrand. 

Min andra bok om fåglar är Fåglarnas trädgård, som är den enda bok på marknaden som tar ett helhetsgrepp om fåglar och trädgård - allt från trädgårdsplanering till holkar, matning m m. 
Den är skriven tillsammans med Niklas Aronsson. Köp den från Naturbokhandeln, www.naturbokhandeln.se eller direkt från mig. 

 

Föreläsningar

Som en följd av corona-pandemin håller jag inga föreläsningar under den närmaste tiden. 

Boken för dig som vill veta mer om blommor

Tillsammans med botanisten Margareta Edqvist har jag skrivit boken Upptäck blommornas värld.

Boken gavs ut av Svenska Botaniska Föreningen 2016 och är mycket uppskattad! 

Mer information här