Välkommen!

Efter många år med kommuníkationsuppdrag har jag trappat ned för att hinna skriva om mina intressen fåglar och trädgård och få tid till egna skrivprojekt. 

Efter framgångarna med böckerna Börja skåda fågel och Fåglarnas trädgård, som jag är medförfattare till, föreläser jag också om fågelskådning och fågelvänlig trädgård. 

Välkommen att ta kontakt om det gäller skrivuppdrag eller föredrag! Jag åtar mig också enstaka uppdrag inom information/kommunikation. 

                       Eva Stenvång Lindqvist       

Succéboken Börja skåda fågel i ny upplaga

Börja skåda fågel, som gavs ut 2010 och blev en stor succé, finns sedan 2017 i en ny, utökad upplaga.

Boken berättar på ett lättfattligt och roligt sätt om fågelskådning - vilken utrustning som behövs, var och när man hittar fåglar, hur man artbestämmer etc. Dessutom ingår kapitel om fågelskydd, fågelskådningens historia och mycket mer. 

Boken, där jag står för idé, upplägg och huvuddelen av texterna, är skriven tillsammans med Gigi Sahlstrand. 

Det finns många fågelböcker på marknaden, men Börja skåda fågel är den enda som handlar om fågelskådning!

 

Föreläsningar

Som en följd av corona-pandemin håller jag inga föreläsningar under den närmaste tiden. 

Boken för dig som vill veta mer om blommor

Tillsammans med botanisten Margareta Edqvist har jag skrivit boken Upptäck blommornas värld.

Boken gavs ut av Svenska Botaniska Föreningen 2016 och är mycket uppskattad! 

Läs om mina böcker och var du kan köpa dem

Mer information här