Välkommen!

Efter många år med kommuníkationsuppdrag har jag trappat ned för att hinna skriva om mina intressen fåglar och trädgård och få tid till egna skrivprojekt. 

Efter framgångarna med böckerna Börja skåda fågel och Fåglarnas trädgård föreläser jag också om fågelskådning och fågelvänlig trädgård. 

Välkommen att ta kontakt om det gäller skrivuppdrag eller föredrag. Jag åtar mig också enstaka uppdrag inom information/kommunikation. 

Eva Stenvång Lindqvist 

Den 23 april 2022 belönades jag med BirdLife Sveriges förtjänstplakett. Läs motiveringen här.      

Börja skåda fågel och Fåglarnas trädgård


Börja skåda fågel, som gavs ut 2010 och blev en stor succé, utkom 2017 i en ny, utökad upplaga. Den är nu slut på förlaget och diskussioner förs om en liknande bok. Boken, där jag står för idé, upplägg och huvuddelen av texterna, är skriven tillsammans med Gigi Sahlstrand. 

Min andra bok om fåglar är Fåglarnas trädgård, som är den enda bok på marknaden som tar ett helhetsgrepp om fåglar och trädgård - allt från trädgårdsplanering till holkar, matning m m. Boken är skriven tillsammans med Niklas Aronsson. Köp den från Naturbutiken, www.naturbutiken.se, eller direkt från mig. 
 

Boken för dig som vill veta mer om blommor


Tillsammans med botanisten Margareta Edqvist har jag skrivit boken Upptäck blommornas värld. Som journalist är det jag som skrivit texterna, min medförfattare står för sakkunskapen. 

Boken gavs ut av Svenska Botaniska Föreningen 2016 och är mycket uppskattad.

Köp boken direkt från föreningen, www.svenskbotanik.se.

Läs mer om mina böcker här

Föreläsningar och vandringar

Är du intresserad av att boka mig, ta kontakt! Du ser hur du når mig här

• 30 mars 14.00 föreläser jag på mässan Nordiska trädgårdar, Älvsjö: Trädgårdsfåglarna du inte visste att du hade 

• 8 juni 2023 16.00-17.00 gör jag en specialvisning i Waldemarsuddes park, Upplev fågelparadiset Waldemarsudde. Läs mer här