Om mig

Fåglar och trädgård - och en första roman

Jag har alltid haft ett stort naturintresse och framför allt gillat att titta på fåglar. Med åren har också ett trädgårdsintresse växt fram. Därför är det roligt att sedan jag trappat ned min tidigare verksamhet som kommunikationskonsult få uppdrag inom dessa områden. Jag medverkar ibland som skribent i bl.a. Vår Fågelvärld och Hemträdgården, föreläser om fåglar och trädgård och har skrivit flera fackböcker. 

Jag har även skrivit romanen Receptsamlarna - en frejdig historisk skröna (2023). Läs mer här

Lång erfarenhet av journalistik och kommunikation

Jag har journalistexamen och jobbade länge på både stora och mindre tidningar innan jag kom att arbeta allt mer inom kommunikationsområdet. Jag har varit såväl informatör som pressekreterare, förlagsredaktör och (i elva år) informationschef.

Jag var informationschef i Haninge kommun 1996 - 2000, med ansvar även för turistinformation och turismutveckling. Under denna tid byggde jag med små medel upp en målgruppsanpassad kommunikationsstruktur med material, webb etc. 

Under åren som informationschef hos Studiefrämjandets riksförbund (2000 - 2007) arbetade jag bl.a. med att ge studieförbundet en ny och enhetligare profil och utveckla ett "kommunikationstänk" i organisationen.

2007 sadlade jag om och blev frilans inom området kommunikation och journalistik.

Tidigare låg under många år ett stort fokus på Latinamerika, som jag skrivit mycket om - även en bok om den latinamerikanska och karibiska skönlitteraturen. Jag bodde tidvis i Colombia under 1985-1987. Som medarbetare på bl.a. Sidas informationssekretariat arbetade jag mycket med information om utvecklingsfrågor och bistånd.
 

Utmärkelser

Den 23 april 2022 belönades jag med BirdLifes Sveriges förtjänstplakett - den finaste utmärkelse man kan få om man jobbar ideellt med fåglar. 

Plaketten delades ut av BirdLife Sveriges ordförande Lotta Berg och förbundschef Stina Rigbäck. Plaketten delades ut av BirdLife Sveriges ordförande Lotta Berg och förbundschef Stina Rigbäck.

Motivering till utmärkelsen

"Med uthållighet, engagemang och entusiasm har hon i en mansdominerad skådarvärld byggt broar, och skapat plattformar för kvinnor att utvecklas i sitt fågelskådande.Ett exempel är när hon var med och grundade det kvinnliga nätverket Rapphönan.
Hon drivs av en folkbildningstanke och genom sin förmåga att kommunicera det hon brinner för, har hon bidragit till att många har tagit sina första stapplande steg ut i naturen med böckerna Börja skåda fågel i ena handen och Upptäck blommornas värld i den andra.
Eva Stenvång Lindqvist prisas för sitt outtröttliga arbete med att bjuda in andra till den värld hon delar med oss andra fågelskådare, och för att ha breddat medlemsbasen i föreningen till gagn för både fågelskydd och fågelintresse."

 
 

2014 fick jag BirdLife Sveriges utmärkelse Årets Silvertärna. 

2012 fick jag det prestigefyllda Rosenbergpriset tillsammans med Gigi Sahlstrand för vårt ”gemensamma och framgångsrika arbete med att öppna nya vägar och metoder för att sprida kunskap om fåglarna och deras roll i naturen”.

Jag var redaktör för tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten 2016-2023. Omslagsbilden är tagen av Fredrik Norling. 

Rapphönan, ett nätverk för fågelintresserade tjejer, startades 2009 och jag är en av grundarna.  
www.rapphonan.se.

Jag har varit ordförande i Värmdö Fågelklubb och deltar fortfarande i kommunikationsarbetet.
www.varmdofagelklubb.se