Välkommen!

Efter många år med kommuníkationsuppdrag har jag trappat ned för att hinna skriva om mina intressen fåglar och trädgård och få tid till egna skrivprojekt. 

Efter framgångarna med böckerna Börja skåda fågel och Fåglarnas trädgård, som jag är medförfattare till, föreläser jag också om fågelskådning och fågelvänlig trädgård. 

Välkommen att ta kontakt om det gäller skrivuppdrag eller föredrag! 

                       Eva Stenvång Lindqvist       

Succéboken Börja skåda fågel i ny upplaga

Börja skåda fågel, som gavs ut 2010 och blev en stor succé, finns sedan 2017 i en ny, utökad upplaga.

Boken berättar på ett lättfattligt och roligt sätt om fågelskådning - vilken utrustning som behövs, var och när man hittar fåglar, hur man artbestämmer etc. Dessutom ingår kapitel om fågelskydd, fågelskådningens historia och mycket mer. 

Boken, där jag står för idé, upplägg och huvuddelen av texterna, är skriven tillsammans med Gigi Sahlstrand. 

Det finns många fågelböcker på marknaden, men Börja skåda fågel är den enda som handlar om fågelskådning!

 

Boka ett föredrag!

Läs mer här och ta kontakt! 

Jublieumsskrift till framgångsrik myndighet

Samordnings-
förbundet Östra Söder-törn firade 10 år 2017 och jag fick i uppdrag att skriva jubi-leumsskriften.

Klicka på bilden för att ladda ned skriften! Den är på 40 sidor och berättar om den utveckling och de erfarenheter som lett fram till förbundets ställning idag som en välkänd och betydelsefull aktör inom välfärdsområdet.