Tjänster

Optimala ord erbjuder en rad olika tjänster inom kommunikationsområdet.

Kommunikationsplanering och relationsbygge
Hur ska man planera sin kommunikation, så att de budskap man vill få fram når målgruppen - eller målgrupperna - på ett optimalt sätt? Hur arbetar man med sociala medier och relationer, ett allt viktigare område idag? Tillsammans diskuterar vi behoven och kommer fram till lösningar. 

Texter, webbutveckling, språkgranskning
Att filtrera fram och jobba med rätt och välformulerade budskap är A och O när man kommunicerar. Annars uteblir effekterna.

Optimala ord har den kommunikationsstrategiska och journalistiska kompetens som behövs för att du med välformulerade budskap och texter ska kunna kommunicera på det sätt som bäst gagnar dina syften som kund. Det gäller såväl i tryckt material som på webbsidor och i sociala medier.

Optimala ord har lagt upp, administrerar och utvecklar webbsidor åt kunder som är noga med sina budskap och att sidorna ger ett professionellt intryck. Företaget producerar också enklare tryckt material - mer avancerade produktioner i samarbete med professionella formgivare.

Journalistiska texter/reportage samt foto
Ett vanligt uppdrag är artiklar, reportage och intervjuer, ofta med foto som en del av uppdraget. Optimala ord tillhandahåller också foton till nyhetsbrev, webbsidor, broschyrer m.m.

Kommunikationsutbildningar
Optimala ord erbjuder även utbildningar, såväl för grupper - större eller mindre - som utbildningar för enskilda medarbetare och workshops. 

Rådgivning om fåglar och trädgård
Om så önskas kan Optimala ord anlitas för rådgivning när det gäller att förbättra utemiljöer så att fler fåglar lockas dit - antingen för att öka den biologiska mångfalden eller trivseln eller som ett led i en pedagogisk verksamhet.

Det börjar alltid med
ett samtal...

Att diskutera behoven och tillsammans komma fram till vad som bäst behövs är en viktig grund.
Att diskutera behoven och tillsammans komma fram till vad som bäst behövs är en viktig grund.

Mer och mer natur
och trädgård...

"På senare år har de journalistiska uppdragen inom områdena natur ocah trädgård blivit allt fler. 2013 fick jag till exempel i uppdrag att skriva flera intervjuer till Naturskyddsföreningens årsbok Mossa Massa Människa. Jag tog också bilderna".

Eva Stenvång Lindqvist